DofE V ČASE PANDÉMIE: AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE LOCKDOWNU

Riešenia pre Vedúcich a účastníkov DofE pre plnenie oblastí a komunikáciu v prípade prísnejších protipandemických opatrení (lockdownu)

DofE je možné robiť aj počas lockdownu - online alebo offline

Už minulý rok nám ukázal, že Dofáci si vedia poradiť so svojimi aktivitami aj počas obdobia zatvorených športovísk, umeleckých škôl, atď. Chceme vás povzbudiť nevzdávať sa a motivovať Dofákov k pokračovaniu v aktivitách a ak si to situácia vyžaduje, k hľadaniu alternatív. Program DofE totiž pomáha účastníkom zvládnuť náročné obdobie a zostať aktívnymi  - vybudovať si rutinu v neistých, neustále sa meniacich podmienkach. 

Čo robiť v prípade, že si účastníci nastavili ciele a aktivity, ktoré kvôli lockdownu nemôžu vykonávať?

Odporúčame poradiť sa s mentorom danej aktivity a následne vybrať z dvoch základných riešení:

 • Aktivitu si môže Dofák prispôsobiť na domáce podmienky (napr. prakticky každý šport sa dá nahradiť pravidelným cvičením doma, buď samostatne alebo pomocou návodov na internete. Dofák tak pracuje na svojej kondičke a celkovom fyzickom zdraví a posilňuje imunitu. Takéto alternatívne plnenie cieľa sa ráta!). Pôvodnú aktivitu by si teda Dofáci mali nahradiť čo najpodobnejšou činnosťou, ktorú je možné vykonávať online/doma. 
   
 • Ak sa pôvodná aktivita nedá prispôsobiť online alebo domácemu režimu, tak si Dofák môže cieľ zmeniť a vybrať si inú aktivitu. Inšpiráciu nájdete v našej obrázkovej Banke nápadov alebo na našom instagrame. Doteraz započítané hodiny z pôvodnej aktivity sa Dofákom počítajú!
   
 • V oboch prípadoch stačí menšiu modifikáciu či kompletnú zmenu cieľa zaznačiť do zápisu v ORB a pokračovať v zapisovaní aktivity, ktorej sa Dofák venuje.

Rozvoj talentu

Oblasť rozvoj talentu sa dá realizovať aj z pohodlia domova. Ak sa účastník učí hrať na hudobný nástroj alebo nový jazyk, skúša nové recepty, navrhuje softvér, maľuje, či tvorí iné umenie, je pravdepodobné, že má doma všetky potrebné nástroje, aby mohol pokračovať v dosahovaní svojho cieľa. 

Ak doma vhodné podmienky na realizáciu svojho talentu nemá, hľadajte spoločne iné spôsoby, ako by mohol pokračovať v plnení svojho cieľa - napríklad pozeranie youtube videí - tutoriály, alebo plnenie online kurzov týkajúcich sa danej aktivity. 

Smerovanie k cieľu tak môže začať ako účasť na kurze a v prípade lockdownu by aktivita pokračovala doma. Po zlepšení pandemickej situácie by sa účastník vrátil späť do kurzu. 

Šport

Táto oblasť je o udržiavaní zdravého životného štýlu a zvyšovaní športovej kondície. Bez ohľadu na aktivitu a cieľ, ktorú si účastníci vybrali v oblasti Šport, existuje veľa spôsobov, ako pokračovať vo zvyšovaní svojej kondičky aj doma.

Sledovanie a trénovanie podľa online cvikov či zostáv, ktoré môžu robiť doma, aby makali na svojej kondícii, koordinácii, reflexoch, flexibilite či fyzickej sile. Youtube sa video tutoriálmi len tak hemží. Zaručene to účastníkom pomôže pri dlhodobom plnení svojho športového cieľa.

Aktivita môže začať napríklad posilňovaním vo fitnesscentre a v prípade lockdownu by pokračovala posilňovaním doma.

Dobrovoľníctvo

V rámci plnenia tejto oblasti treba dbať najmä na ochranu najzraniteľnejších skupín, ktoré môžu byť vírusom COVID-19 ohrozené. Vždy treba zodpovedne zvážiť aktuálnu situáciu a rešpektovať protipandemické opatrenia. Ak sa situácia zhorší a účastníkova dobrovoľnícka činnosť je zameraná práve na stretávanie sa, treba mať pripravený plán B. Stále existuje možnosť prejsť do online komunikácie alebo formy iných pomáhajúcich aktivít, ktoré sú v danej chvíli bezpečné pre cieľovú skupinu ako aj pre účastníka. 

Ak účastník trvá na dobrovoľníctve v teréne, môže tak urobiť po konzultácii s Vedúcim a zákonným zástupcom, ale len s najprísnejším dodržaním všetkých hygienických a ochranných predpisov a odporúčaní.

Pravidlo, že každodenná pomoc rodine v domácnosti (napr. umytie riadov, vysávanie) sa nepočíta ako dobrovoľníctvo zostáva v platnosti. Ak ale Dofák pomáha širšiemu okruhu známych, túto aktivitu si zapísať môže.

Ako komunikovať a stretávať sa s účastníkmi, ak nám zavrú školu?

Vytvorte si so svojimi Dofákmi spoločnú skupinu (napr. na Messengeri alebo WhatsApp), v rámci ktorej medzi sebou môžu zdieľať otázky, problémy, ale aj úspechy alebo si spravte spoločnú videokonferenciu. Takéto stretnutia odporúčame aspoň raz za dva týždne. Stretnutia sú kľúčové pre udržanie motivácie účastníkov. 

Môcť sa vyrozprávať, pochváliť, posťažovať a pozdielať úspechy a neúspechy je základný predpoklad, že účastníci program dokončia. Zo skúsenosti mnohých Miestnych centier odporúčame spoločné stretnutia Vedúceho s menšími skupinami svojich účastníkov (odporúčame 4-7 účastníkov). Navyše z nich môže neskôr vzniknúť expedičná skupinka.

Držíme palce a ostávajte zdraví. 

 

V každom prípade sú tu pre vás: 

 • v Bratislave na Moniku Svetlíkovú na e-mail monika.svetlikova (zavináč) dofe.sk alebo telefonicky na +421 904 904 828

 • na západnom Slovensku na Michaelu Zatrochovú na email michaela.zatrochova (zavináč) dofe.sk alebo telefonicky na +421 903 608 617

 • na strednom Slovensku na Magdalénu Kondela na e-mail magdalena.kondela (zavináč) dofe.sk alebo telefonicky na +421 908 709 994

 • na východnom Slovensku na Jána Smolku na e-mail jan.smolka (zavináč) dofe.sk alebo telefonicky na +421 948 020 775