DofE podpísalo deklaráciu o partnerstve so všetkými krajmi na Slovensku!

Program DofE od jeho začiatku budujeme na základoch vzťahov postavených na dôvere - voči našim Dofákom, ich Vedúcim, riaditeľom či partnerom. 

Preto sme nesmierne hrdí a vďační za to, že vo štvrtok, 10. júna 2021, v deň 100. výročia narodenia zakladateľa DofE, princa Philipa, vojvodu z Edinburghu, posúvame extistujúcu spoluprácu so siedmymi krajmi na úroveň Samosprávne kraje SK8, ktorá združuje všetky kraje na Slovensku.  

Podpísali sme Deklaráciu partnerstva pre podporu aktívnych učiteľov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí. Jedná sa o najväčšie a jedno z najdôležitejších partnerstiev od vzniku DofE na Slovensku.  

Otvárame tak našu spoluprácu o dva nové body.

  • Finančnú a nefinančnú podporu aktívnych učiteľov v DofE a iných programoch osobnostného vzdelávania.
  • A podporu rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí na župných školách.

Čo to z praktického hľadiska znamená?

  • Máme tak príležitosť aktívnejšie zlepšovať vzdelávanie na Slovensku.  
  • Rozvoj charakterových vlastností na Slovensku získava silnejšu váhu a bude dlhodobo udržateľný.
  • Môžeme tak zapojiť do programu viac mladých ľudí a dopriať im tak pocit splnených cieľov a snov.

DofE sa tiež pravdepodobne stáva jednou z mála neziskových organizácií, ktoré spolupracujú s SK8 a všetkými krajmi.

Srdečne ďakujeme za chuť a odhodanie ísť do takto cennej spolupráce.

Vážime si dôveru, ktorú ste vložili do našich rúk.