Dofák Marek sa podieľal na hre, ktorá zlepšuje vzťahy medzi ľuďmi

Marek Mladý precestoval svet, aby sa podieľal na vývoji hier zameraných na zdravé vzťahy. Momentálne zmaturoval na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, robí si Zlatú úroveň DofE a plánuje štúdium na medicíne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo ťa počas tvojej cesty v DofE najviac motivuje?

Motivuje ma vidieť, ako ma DofE posúva vpred. Skúsenosti s dobrovoľníctvom som mal už v minulosti a pokračujem, aby som nestratil iskru, ktorú v sebe mám. Stále sa snažím vďaka DofE posúvať vpred.

Ako dobrovoľník participuješ na medzinárodnom projekte LoveACTually a vývoji viacerých hier. Aké boli tvoje úlohy v rámci tohto projektu?

V rámci programu DofE som sa zapojil do projektu Erasmus+ pre mladých ľudí, ktorý sa zameriava na vývoj hier. Konkrétne sú to escape, board a online game -  úniková, stolová a online hra. V poslednom období som sa venoval najmä Donio kampani a escape game. Mal som na starosti propagáciu, sprevádzanie hráčov a prípravu podkladov. K tomuto pojektu som sa dostal prostredníctvom slovenskej organizácie inTYMYta, ktorá nedávno zaznamenala úspešnú kampaň na Donio, pre stolovú hru "OMG, čo teraz?. Podieľal som sa aj na tejto kampani, mojou úlohou bol výber odmien.

Mohol by si nám povedať viac o spomínaných hrách?

Online game je online textová hra, ktorá funguje na princípe rozhovorov s výberom viacerých možností. Hoci ešte nie je úplne dokončená, jej úlohou je naučiť hráčov reagovať v rôznych nezvyčajných životných situáciách a nastavovať si hranice. Súčasťou hry je vzdelávací komponent. Ďalšia je typická escape game – hráči sú "zatvorení" v miestnosti s prvou indíciou a musia sa z nej dostať pomocou šifier. Táto hra sa zameriava na nezdravé vzťahy a ako z nich uniknúť. Nechcem veľa prezrádzať, pokiaľ by si ju chcel niekto zahrať. Plánujeme hru ponúknuť na rôzne letné festivaly.

Aké je posolstvo hier? Čo hráčov naučia?

Hlavnou myšlienkou hier je zlepšenie vzťahov a zároveň nastavovanie hraníc. Projekt sa zameriava na riešenie nezdravých vzťahov a učí nás, ako si spoločne stanovovať hranice, aby sme vytvárali zdravé vzťahy. Každá hra je špecifická. Úniková hra sa sústredí na nezdravé vzťahy – pomáha hráčom pochopiť, ako taký vzťah vyzerá, ako ho rozpoznať a ako sa z neho dostať. Veľmi populárna je aj stolová komunikačná hra s názvom "OMG, čo teraz?". Funguje na princípe kartičiek, ktoré si hráči potiahnu a snažia sa prísť na to, ako by v daných situáciách reagovali, a následne sa o tom rozprávajú. V tejto hre neexistuje dobrá alebo zlá odpoveď, pretože každý reaguje v rôznych situáciách inak. Napríklad kartička môže obsahovať situáciu: "Učiteľ povie sexistický vtip." Tímy na túto situáciu reagujú, diskutujú o nej a hľadajú riešenia. Táto hra je flexibilná a dá sa hrať v rôznych kolektívoch. Môže byť zábavná, ak si ju hráči tak nastavia, ale predovšetkým má edukatívny rozmer.

Komu sú hry určené a aké budú mať praktické využitie? 

Hry sú určené pre každého, kto má chuť si ich zahrať, pričom primárne vznikli pre mládež. Projekt Erasmus+ nemá financie na distribúciu hier, preto sme zorganizovali úspešnú kampaň na Donio. Plánujeme distribuovať hry do školských a mládežníckych zariadení, aby sa dostali do rúk ľudí, ktorí pracujú s mládežou. Zároveň plánujeme spolu s odborníkmi z inTYMYty vytvoriť metodiku pre prácu s týmito hrami. Projekt je zatiaľ v rozpracovanom stave, ale naším cieľom je, aby pracovníci s mládežou vedeli efektívne využívať hry vo svojej práci.

V rámci rezidenčného projektu DofE si navštívil Rumunsko, kde si bol súčasťou projektu zameraného na prevenciu proti šikane. Čo si z tejto skúsenosti odnášaš?

Počas projektu sme sa podelili o naše skúsenosti a zhodli sa na tom, že šikana je globálny problém. Osobne ma dosť prekvapilo, že to nie je len problém Slovenska. Vymýšľali sme spôsoby, ako s ňou bojovať. Diskutovali sme dokonca so študentmi rumunskej školy o možných riešeniach a o tom, ako oni vnímajú šikanu. Myslím si, že boj proti šikane je veľmi náročná úloha, pretože každý z nás je v niečom odlišný, čo môže byť práve dôvodom šikany.

Máš skúsenosti so šikanou na vašej škole? Môže s ňou pomôcť komunita DofE?

Na každej škole je šikana... ale myslím, že aj DofE komunita s týmto problémom môže pomôcť. Žiaci zapojení do programu sa navzájom poznajú, sú prepojení a pomáhajú si. Peknou spoločnou aktivitou sú DofE cukrárne. Koncept spočíva v tom, že pripravujeme a predávame jedlá aj nápoje. Zisk využívame na potreby našich DofE expedícií. 

Mal by si nápad, ako vytvoriť pre mladých bezpečné prostredie?

Na Slovensku máme na čom pracovať. Preto sú skvelé programy ako DofE, ktoré sa snažia rozvíjať mladých. Decká by nemali sedieť len doma so svojimi myšlienkami, ale mali by využívať svoj potenciál a zapadnúť do komunity. Pomáha, keď sa študentom venujú učitelia aj mimo vyučovania. Dobrým príkladom je pedagogička z našej školy, Irena Lehocká, ktorá vie so študentmi pracovať a vytvoriť pre nich bezpečné prostredie. Veľa ľudí si neuvedomuje potrebu bezpečného prostredia pre mladých ľudí, možno preto sa naň zabúda. Dôležité je pýtať sa mladých, ako sa cítia.

Aký je podľa teba vplyv DofE na študentov z vašej školy?

DofE ich motivuje a tešia sa z ocenení. Vidia, že Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu funguje aj na iných školách a sú súčasťou väčšej komunity. Najviac to bolo vidno na ocenení. Tam mohli spoznať ostatných Dofákov aj Dofáčky a vymeniť si zážitky. Niektorí z našej školskej komunity sme tam dokonca robili dobrovoľníkov.

Zlepšuje DofE vaše medziľudské vzťahy?

Myslím si, že Dofákov najviac zbližujú expedície. Ja som absolvoval bronzovú a čaká ma zlatá. Pobyt v prírode ma obohatil v mnohých smeroch a prinútil ma vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Keď po tejto skúsenosti stretnem iných Dofákov, viem, čím si prešli. Takýmto spôsobom nás DofE zbližuje. Na expedíciách sme si všetci navzájom veľmi pomáhali. Vďaka DofE máme množstvo spoločných tém.

Akým spôsobom ťa program DofE pripravil na budúcnosť?

Myslím, že po mnohých stránkach. Získal som vytrvalosť aj schopnosť zorganizovať eventy, prípadne expedíciu. Vidím na sebe, ako pracujem a učím sa narábať so svojím voľným časom. Zistil som, aké sú moje schopnosti. Myslel som si, že niektoré veci nedokážem, a nakoniec sa mi to vďaka DofE podarilo. Opísal by som to ako "wow efekt" - keď spätne vidím, čo všetko sa mi absolvovaním DofE podarilo. Prekvapilo ma, že som sa pol roka dokázal venovať posunkovému jazyku a joge. DofE ma naučilo predovšetkým pracovať so svojím časom, schopnosťami a energiou.

Ako tvoje aktivity vnímajú rodičia?

Hoci nemajú pre všetko pochopenie, podporujú ma a často ich prekvapujem. Napríklad komunikačná hra OMG, čo teraz?, ktorú sme vytvorili, slúži aj na to, aby sme prekonali generačné rozdiely a aby sa členovia rodiny mohli lepšie porozprávať. Môžeme si hovoriť zážitky a zdieľať svoje skúsenosti. Niektorí ľudia v rodine sa rozprávajú stále o tom istom. Hra môže poskytnúť impulz na rozhovory o nových témach, či už sme rovnakí alebo rozdielni. Som zvedavý, na čo prídem, keď si túto hru zahrám so svojimi rodičmi. (smiech)

Úspešne si prijatý bez prijímacích skúšok na Lekársku fakultu v Brne. Aké sú tvoje ďalšie plány? Plánuješ sa po vysokej škole vrátiť na Slovensko?

Som zvedavý ako sa naša krajina bude ďalej vyvíjať, podľa toho zhodnotím, či sa raz vrátim. DofE je jednou z tých vecí, ktoré ma motivujú uvažovať o návrate. Vďaka tomuto programu vidím, že niektoré veci fungujú a že sú na Slovensku ľudia, ktorým naozaj záleží na mladých ľuďoch. Budúcnosť krajiny závisí od vzdelávania. Myslím si, že DofE je skvelý rozvojový program a prináša ľuďom veľa. Bolo by skvelé, keby sa bývalí účastníci DofE mohli prepájať, aby zostali v kontakte a občas im pripomenúť, že to, čo robili v rámci tohto programu na Slovensku, bolo super. Myslím si, že by bolo prínosné nájsť spôsob, ako mladých motivovať, aby sa niekedy vrátili späť.

Čo najdôležitejšie ťa DofE naučilo?

Naučilo ma, že dokážem urobiť čokoľvek, len si musím povedať, že do toho idem. Pokiaľ nemám na začiatku cesty motiváciu, môžem ju nájsť postupne.

Chcel by si niečo odkázať budúcim Dofákom?

Určite sa zapojte do DofE, pretože vám to dá veľmi veľa. Hoci si to teraz ešte neuvedomujete a nemáte pred sebou konkrétny plán, už len tým, že sa zapojíte, môžete objaviť veľké veci v sebe a vo svojom okolí. Môžete prekvapiť aj samých seba, čo všetko dokážete a nikdy ste si to neuvedomili.