Dobrovoľníctvo je pre mňa svet, život, láska, a vďačím za to DofE

Martin Sedlák, Ambasádor, Vedúci a bronzový absolvent DofE, nám otvára dvere do sveta svojich dobrovoľníckych skúseností. Preňho sa DofE stalo cestou k naplneniu jeho cieľov a ambícií, najmä prostredníctvom bronzovej úrovne, kde objavil vnútornú motiváciu venovať sa dobrovoľníckym aktivitám. Jeho príbeh je príkladom, ako dobrovoľníctvo môže premeniť nie len život jednotlivca, ale aj komunity. Martin nás inšpiruje nezištnej láskou k dobrovoľníctvu, ktorú v sebe objavil vďaka DofE, a vyzýva ďalších mladých ľudí, aby sa pridali k pozitívnym zmenám v životoch ľudí a okolia. Martin si nedávno prebral aj významné ocenenie Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľník roka. 

Čo ťa na DofE baví a ako si sa k nemu dostal?

Zdalo sa mi to ako skvelá príležitosť splniť si svoje ciele a ambície, ktoré som mal.  Dobrovoľníctvo na bronzovej úrovni ma nadchlo.Bál som sa začať s dobrovoľníctvom, pretože som si predstavoval dobrovoľníctvo ako veľkú časovú záťaž. Nakoniec som práve vďaka DofE kontaktoval dobrovoľnícke centrum. Vybral som si Nitrianske centrum dobrovoľníctva a spoznal som tam úžasných ľudí plných energie. Ukázali mi správny smer, a tak som pokračoval v združení STORM a v ich programe CIRKUS. Je to nezisková organizácia zameraná na prevenciu mladistvých proti drogám, alkoholu a šikane. Pomáhal som v ich klube a podieľal som sa aj na administratíve organizácie. Zapáčilo sa mi to natoľko, že z plánovanej hodiny sa to natiahlo aj na štyri. Motivovalo ma, že moja práca mala viditeľné výsledky. Pracoval som na sebe a pomáhal som svojmu okoliu. 

Postupom času som dobrovoľníctvo rozvíjal aj na ďalších úrovniach a vyhľadával som dobrovoľnícke príležitosti. Angažoval som sa v každej zbierke, ktorá sa konala v mojom okolí.

Či pršalo, snežilo, vždy som tam stál spokladničkou, ale malo to pre mňa obrovský zmysel, lebo to išlo na dobrú vec. Pre mňa je najkrajšie, keď viem, že som niečo spravil dobre. 

Moja najmilšia príhoda z dobrovoľníctva sa viaže k jednej zbierke Biela pastelka, kde som bol s nevidiacou pani, ktorá mi dodala veľa pozitívnej energie. Naučil som sa vnímať inak seba aj svoje okolie. Stáli sme tam spolu, a na každého človeka bola milá, pozitívna a usmievala sa. Najväčší šok pre mňa nasta vtedy, keď po celom dni mi poďakovala za všetko, čo robím, a vtedy som si uvedomil, aký veľký význam má to, čo robím. Pre mňa je cieľom pomôcť niekomu, nepotrebujem ohodnotenie ani finančnú odmenu. Pre mňa má obrovský význam úprimné ďakujem, pretože keď vidím, že reálne pomáham, je to wow a posúva ma to vpred. 

DofE mi pomohlo posunúť sa ešte ďalej – pomáhal som založiť Nitriansky mládežnícky parlament, v ktorom som podpredseda a mám na starosti akcie v našom meste. Dobrovoľníctvo je pre mňa svet, život, láska, a vďačím za to DofE. V tom nitrianskom parlamente som začal rozvíjať myšlienku, že dobrovoľníctvo existuje, a mojím hlavným cieľom je, aby mladí ľudia uvedomili, že aj keď to nemajú zaplatené, pridaná hodnota je oveľa väčšia. Ten čas, ktorý tomu venujem, je pre mňa vzácny, robí ma to šťastným. V združení už nepôsobím v rámci DofE, tam už chodím dobrovoľne, pretože sú tam skvelí ľudia, ktorí mi veľa dávajú. Za veci a ocenenia, ktoré som dostal, vďačím práve DofE, pretože tento program mi dal impulz začať dobrovoľníčiť a naučil ma mať vo veciach systém. 

Sám seba sa občas pýtam, ako sa mi toho toľko mohlo podariť. Mne dobrovoľníctvo dáva veľmi veľa, hlavne možnosť stretávať zaujímavých ľudí, od ktorých sa vždy niečo nové naučím a sú mojou inšpiráciou. A aj keď vidím, že som mohol pomôcť, ja som našiel, čo ma baví, našiel som svoje dobrovoľníctvo. 

V živote mi ani nenapadlo, že práve ja si preberiem toto ocenenie. Chcel by som to dobrovoľníctvo ukazovať aj ďalším mladým ľuďom,aby v ňom objavili to, čo aj ja a mnoho ďalších ľudí s inšpiratívnymi príbehmi. Zavolali všetkých okrem mňa, hovoril som si, že nevadí, ideme ďalej.Potom ma vyhlásili za dobrovoľníka roka. Bol to pre mňa emotívny a krásny zážitok, vôbec som to nečakal. Nepamätám si svoju ďakovnú reč, neveril som tomu. Ukázalo mi to, že to má zmysel, a idem správnym smerom. Niekedy je toho veľmi veľa,no a toto ocenenie je pre mňa veľkou motiváciou.

Čo by si odporučil Dofákom, ktorí si hľadajú dobrovoľníctvo?

Či chcú meniť tento svet ako ja alebo ako ostatní dobrovoľníci, práve teraz majú tú najlepšiu možnosť to urobiť: pripojiť sa k ďalším mladým Dofákom a dobrovoľníkom a spoločne môžeme meniť životy ľudí a okolie. Pomocou dobrovoľníctva môžu získať skvelé skúsenosti, spoznať nových skvelých ľudí a spraviť niečo dobré pre komunitu. Byť súčasťou pozitívnych zmien. Dobrovoľníctvo vám zmení život. Dôležité je oceniť aj maličkosť, a v tom sa mi páči DofE. Oceňuje všetkých bez rozdielu.