Diamantová cena pomáha zlepšovať kvalitu života riaditeľom a učiteľom DofE škôl

Jednou z tém, ktorým sme v pilotnom ročníku Diamantovej ceny DofE venovali, bolo tiež nájdenie odpovede na otázku “Ako nevyhorieť?” 

Stres je všade okolo nás. Momentálne som na rodičovskej dovolenke, pracujem v školstve, ale som aj prekladateľ. Primárne sa teraz starám o mojich dvoch malých synčekov, ale popri tom som koordinátor v DofE,” povedal zaneprázdnený Marek Tomášik, Koordinátor DofE z Gymnázia Trebišovská v Košiciach.

Aj Marek je jeden z účastníkov pilotného ročníka Diamantovej ceny, komplexného manažérskeho vzdelávania riaditeľov zapojených škôl a Koordinátorov DofE. 

V marci tak absolvoval jeden zo štyroch modulov vzdelávania - workshop na tému, ako nevyhorieť. Lektor Karol Herian pomáhal pochopiť riaditeľom a Koordinátorom z DofE škôl pojmy ako sebareflexia či vyhorenie. Učili sa zvládať stres. Pochopili, čo to znamená stresová reakcia. Vysvetlili si prevencia syndrómu vyhorenia a nastavili plán pre vlastný wellbeing.

Stretnutie bolo zamerané aj na zvládanie cieľov, ktoré si riaditelia a Koordinátori z DofE škôl určili v rámci Diamantovej ceny. Účastníci workshopu tiež riešili aj témy motivácie u Dofákov počas pandémie. 

“Po workshope som pokojnejší a menej vystresovaný z toho, čomu aktuálne čelíme a čo nás čaká,”priznáva Marek. Zistil, že stres sa okrem iného generuje aj tým, že sami sebe dávame šibeničné deadliny a svoj čas nevieme dobre odhadnúť. 

Workshop tiež vytváral priestor na zdieľanie svojich skúseností a emócií.“Zistil som že moje vlastné problémy sú častokrát podobné tým, s ktorými sa stretávajú iní Koordinátori,” dodáva Marek. 

Užitočné informácie, uvoľnená atmosféra a spoločné zdieľanie boli kľúčom k pozitívnemu feedbacku na tento modul vzdelávania v rámci Diamantovej ceny DofE.Mojím najväčším problémom pred workshopom bolo napätie. Toto stretnutie určite vnieslo do môjho vnímania pokoj, ktorý som potreboval,”uzavára Marek.

Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU.