Diamantová cena DofE: Ocenili sme školy, ktoré na sebe makajú

Úspech mladých ľudí začína tam, kde sedí dobrý líder a motivovaný pedagogický zbor. A práve tí na sebe a na svojom tíme systematicky pracovali vyše 6 mesiacov,”vysvetľuje Miloš Ondrášik, riaditeľ DofE Slovensko. Za celé trvanie Diamantovej ceny si ocenenie prebralo už tridsaťosem škôl.

Tretí ročník Diamantovej ceny, pre riaditeľov a učiteľov sa ukončil slávnostnými ceremóniami v Žiline, Košiciach a Bratislave. Diamantová cena je unikátne systematické a dlhodobé manažérske vzdelanie pre riaditeľov škôl a učiteľov.

Experti z firiem pomáhajú školám

Účastníci sa rozvíjali prostredníctvom inšpiratívnych workshopov v moduloch - Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Financie a zdroje, Ja, líder. Cieľom týchto tém je výrazne pomôcť riaditeľom škôl a učiteľom s vnútornou motiváciou.Tí následne využijú nadobudnuté skúsenosti v praxi na svojich školách.

Okrem kvalitných školení mali účastníci k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií zo slovenských firiem ako napríklad Tesco, SPP, VSE. S rozvojom líderských a komunikačných zručností im pomáhali stretnutia s profesionálnymi biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie koučov. 

Jasný cieľ a dobrý manažér

Diamantová cena prináša zlepšenie riadiacich schopností a stratégií, ktoré pomáhajú vytvoriť dynamické vzdelávacie prostredie pre riadiacich pracovníkov zapojených škôl, a tak zvyšovať celkovú úspešnosť školy,” konštatuje Andrej Vinš zo spoločnosti Dell a ďalej upriamuje pozornosť na mentoring: „Poskytuje cennú osobnú podporu a odborné poradenstvo nápomocné pri rozvoji líderských schopností. Tie využijú pri výzvach v školskom prostredí. 

Účastníci si na mesačnej báze vzájomne vymieňali skúsenosti potrebné pri formovaní manažérskych zručností. Tie sú základným výstupným predpokladom schopností, ktoré po absolvovaní programu účastníci získajú. 

V priebehu júna sme účastníkov privítali na ceremóniách, kde mali možnosť reflektovať svoje úspechy počas posledného roka, networkovať s inými účastníkmi a oficiálne ukončiť a získať Diamantovú cenu DofE.

Do tretieho ročníka Diamantovej ceny DofE v roku 2022/2023 sa zapojilo 15 škôl zo 6-tich krajov - Bratislavský, Trnavský, Žilinský, Banskobystrický,  Košický a Prešovský.

Diamantové ceny získali:

  • Bratislavský kraj: Gymnázium Jána Papánka, Bratislava; Gymnázium Karola Štúra, Modra; Gymnázium Metodova,  Bratislava;  Spojená škola sv. Uršule, Bratislava; Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova, Bratislava; Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Bratislava
  • Banskobystrický kraj: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen;
  • Žilinský kraj: Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín; Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš; Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok; 
  • Prešovský kraj: Gymnázium Kukučínova, Poprad
  • Košický kraj: Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce; Obchodná akadémia Watsonova, Košice; Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce; 
  • Trnavský kraj: Stredná zdravotnícka škola, Trnava
     

Expertnými mentormi boli lídri z partnerských firiem: Západoslovenská distribučná spoločnosť, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Východoslovenská energetika, DELL, Slovenský plynárenský priemysel.