Ambasádorska sezóna je zavŕšená!

Štvrtý ročník ambasádorského programu sme oslávili ambasádorským piknikom a prevzatím diplomov v Prešove a v Bratislave.

Ambasádori zo všetkých krajov Slovenska celoročne pracovali na reprezentovaní DofE na Slovensku a pomáhali Dofákom na svojich školách. Celkovo sme mali päťdesiatosem ambasádorov! Ambasádori sa v programe zúčastnili vianočnej HOHOHO party, na pravidelných stretnutiach a niektorí mali možnosť vycestovať do Bulharska, kde reprezentovali slovenské DofE.

Čoskoro v programe privítame približne sedemdesiat nových ambasádorov, ktorí budú pokračovať v reprezentovaní DofE na školách.

Ďakujeme ambasádorom 4. ročníka programu za pomoc s programom DofE na školách a prajeme pekné prázdniny!