Školenie Vedúcich programu DofE Trenčín

Voľných miest: 5

Potrebujete vyškoliť nových ľudí? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Vedúcim programu.

Školenie je možné absolvovať aj ako inovačné vzdelávanie.

Školenie je možné absolvovať aj ako inovačné vzdelávanie, vďaka čomu viete získať 3% príplatok za profesijný rozvoj. Viac informácií o programe Inovačného vzdelávanie a jeho podmienkach nájdete tu.

Vzdelávacími cieľmi školenia pre Vedúcich programu sú:

  • Zoznámenie sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre,
  • praktické vyskúšanie si vedenia a stanovovania si cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu (Mentoring, metóda SMART),
  • získanie základných informácií o rozbehnutí DofE, jeho vedení na Miestnom centre a komunikácii s Národnou kanceláriou.

Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov zapojených do programu. Príspevok za dvojdňové školenie je 60€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku.

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Certifikát Vedúceho programy je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť. Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov. Uzávierka prihlášok: týždeň pred školením alebo do naplnenia kapacity školenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.

Školenie Vedúcich programu DofE Trenčín

Toto školenie máte možnosť absolvovať ako program Inovačného vzdelávania.

Termín pre riadne prihlasovanie uplynul. Zaškrtnutím tohto políčka vyjadríte súhlas so zaradením do poradovníka, ktorý sa vyhodnocuje najneskôr nasledovný pracovný deň.

Organizácia, ktorú na školení zastupujete. Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.

Motivácia

Skúsenosti a očakávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.