Školenie Vedúcich programu DofE ONLINE

Voľných miest: 7

Potrebujete vyškoliť nových ľudí? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Vedúcim programu

Online školenie nie je možné absolvovať ako inovačné vzdelávanie.

Ak chcete školenie absolvovať ako súčasť inovačného vzdelávania, musíte sa prihlásiť na prezenčné školenie, vďaka čomu viete získať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Viac informácií o programe Inovačného vzdelávania a jeho podmienkach nájdete tu.

Pri jednodňovom online školení pre Vedúcich programu DofE je podmienkou aj samoštúdium (v rozsahu cca. 2-3 hodín) a absolvovanie kvízu. 

Vzdelávacími cieľmi školenia pre Vedúcich programu sú:

  • Zoznámenie sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre,
  • praktické vyskúšanie si vedenia a stanovovania si cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu (Mentoring, metóda SMART),
  • získanie základných informácií o rozbehnutí DofE, jeho vedení na Miestnom centre a komunikácii s Národnou kanceláriou.

Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov zapojených do programu. Príspevok za jednodňové školenie je 30€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku.

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie, vrátane časti venovanej na samoštúdium a vyplnenia kvízu.
  • Certifikát Vedúceho programy je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť. Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov. Uzávierka prihlášok: týždeň pred školením alebo do naplnenia kapacity školenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.


Školenie Vedúcich programu DofE ONLINE

Organizácia, ktorú na školení zastupujete. Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.

Motivácia

Skúsenosti a očakávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.