Školenie Vedúcich programu DofE Bratislava

Voľných miest: 17

Potrebujete vyškoliť nových ľudí? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Vedúcim programu.

Školenie poskytujeme aj ako inovačné vzdelávanie.

Školenie je možné absolvovať aj ako inovačné vzdelávanie, vďaka čomu viete získať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Viac informácií o programe Inovačného vzdelávanie a jeho podmienkach nájdete tu.

Vzdelávacími cieľmi školenia pre Vedúcich programu sú:

  • Zoznámenie sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre,
  • praktické vyskúšanie si vedenia a stanovovania si cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu (Mentoring, metóda SMART),
  • získanie základných informácií o rozbehnutí DofE, jeho vedení na Miestnom centre a komunikácii s Národnou kanceláriou.

Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov zapojených do programu. Príspevok za dvojdňové školenie je 60 € na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku.

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Certifikát Vedúceho programy je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť. Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov. Uzávierka prihlášok: týždeň pred školením alebo do naplnenia kapacity školenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.Školenie Vedúcich programu DofE Bratislava

Organizácia, ktorú na školení zastupujete. Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.

Motivácia

Skúsenosti a očakávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.