Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Košice

Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.

Príspevok za dvojdňové školenie je 60€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku. 

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Účastníci školenia si sami zabezpečia zdravotné poistenie na dobu trvania školenia.
  • Certifikát Školiteľa a Hodnotiteľa expedície je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Uzávierka prihlášok: 6.2.2023 alebo do naplnenia kapacity školenia

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.

Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Košice 14.-15.2.2023

Organizácia, ktorú na školení zastupujete. Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.

Motivácia

Skúsenosti a očakávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.