Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Bratislava

Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.

Príspevok za dvojdňové školenie je 60€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku. 

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Účastníci školenia si sami zabezpečia zdravotné poistenie na dobu trvania školenia.
  • Certifikát Školiteľa a Hodnotiteľa expedície je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Uzávierka prihlášok: 30.1.2023 alebo do naplnenia kapacity školenia

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.

Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Bratislava 7.-8.2.2023

Termín pre riadne prihlasovanie uplynul. Zaškrtnutím tohto políčka vyjadríte súhlas so zaradením do poradovníka, ktorý sa vyhodnocuje najneskôr nasledovný pracovný deň.

Organizácia, ktorú na školení zastupujete. Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.

Motivácia

Skúsenosti a očakávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.