Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Bratislava

Voľných miest: 7

Potrebujete vyškoliť nových ľudí? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružnej expedície programu. Školenie je možné absolvovať aj ako inovačné vzdelávanie.

Školenie je možné absolvovať aj ako inovačné vzdelávanie, vďaka čomu viete získať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Viac informácií o programe Inovačného vzdelávanie a jeho podmienkach nájdete tu. Vzdelávacími cieľmi školenia pre Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície programu sú:

  • Účastníci školenia majú po jeho skončení konzistentnú predstavu o oblasti Dobrodružná expedícia, rozumejú jej požiadavkám a štandardom nastavenými medzinárodnými štandardmi Nadácie
  • Účastníci školenia získajú vedomosti a zručnosti pre organizáciu oblasti Dobrodružná expedícia tak, aby ju mladí ľudia účastní v programe zvládli samostatne a bezpečne
  • Účastníci spoznajú postupy risk manažmentu, vedia sa podľa toho správať a správne vyhodnocovať situácie
  • Účastníci sa naučia pracovať s reflexiou a spätnou väzbou a vedia ju používať 


Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný organizovať Dobrodružné expedície pre mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov zapojených do programu DofE. Príspevok za dvojdňové školenie je 60 € na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku.Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Certifikát Vedúceho programy je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť. Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracovávaniu Vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Uzávierka prihlášok: týždeň pred školením alebo do naplnenia kapacity školenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.

Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Bratislava

Toto školenie máte možnosť absolvovať ako program Inovačného vzdelávania.

Organizácia, ktorú na školení zastupujete. Združenie, škola, organizácia alebo spoločnosť pracujúca s mladými ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov.

Motivácia

Skúsenosti a očakávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov.