Globálny prieskum s Univerzitou v Surrey

Globálny prieskum s Univerzitou v Surrey

Príležitosti pre dobrovoľníkov

16. novembera 2016

Nadácia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu v spolupráci s Univerzitou v Surrey (Spojené kráľovstvo) zavádzajú výskumný program, ktorý má vyhodnotiť vývoj postojov a vybraných vlastností u mladých ľudí počas ich účasti v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Na to, aby sme vedeli Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) dlhodobo vyhodnocovať, upravovať aktuálnym potrebám mladých ľudí a špeciálne na Slovensku vybudovať uznávanie programu u zamestnávateľov a pomohli tak absolventom programu v ich budúcom zamestnaní či štúdiu, potrebujeme porozumieť dopadu programu na mladých ľudí.

Výskum sa bude snažiť zmerať efekt DofE na osobné a spoločenské návyky, rozvoj osobnosti a zručností na zaradenie účastníkov do spoločenského života. Zistenia z výskumu nám pomôžu rozvinúť a zlepšiť DofE tak, aby bol prístupnejší a relevantnejší pre každého mladého človeka na globálnej úrovni.

  • Koordinátor alebo Vedúci programu výskum vyplnia na spoločnom stretnutí s účastníkmi programu v počítačovej miestnosti v rámci jedného z úvodných stretnutí k nastavovaniu cieľov (Vyplnenie trvá približne 30 minút)
    Link na prieskum pre účastníkov zapojených do programu: http://tinyurl.com/DofE-Slovak-Award
  • Koordinátor alebo Vedúci programu vytvorí zároveň tzv. kontrolnú skupinu podobnú tej účastníckej (počtom mladých ľudí, vekom, pohlavím, socio-ekonomickým pozadím a pod.), ktorí nie sú účastníci DofE a mohli by vyplniť prieskum. Vyplňte s kontrolnou skupinou prieskum ideálne v počítačovej miestnosti z tohto linku: http://tinyurl.com/DofE-Slovak-Control

Pokiaľ ste koordinátorom Otvoreného Miestneho centra a nebudete vedieť zorganizovať s účastníkmi alebo kontrolnou skupinou Globálny prieskum osobne, prepošlite im link na vyplnenie prieskumu emailom (draft emailu v linku). 

Po skončení programu účastníkmi bude obom skupinám automaticky poslaný druhý prieskum, ktorým po vyplnení budeme vedieť vyhodnotiť prínos programu DofE pre účastníkov a zároveň ho budeme vedieť porovnať s prirodzeným vývojom počas rovnakého obdobia u mladých ľudí, ktorí sa do programu nezapojili.

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme