Rozvoj talentu - Seminár pre mladých lídrov cez RMS

Rozvoj talentu - Seminár pre mladých lídrov cez RMS

Príležitosti pre mladých

25. januára 2017

Rada mládeže Slovenska bude organizovať tri víkendové semináre pre pre aktívnych mladých ľudí, ktoré im pomôže rozvinúť svoj potenciál a lepšie sa uplatniť nielen v škole a v práci, ale aj aktívne sa podieľať na občianskom živote a tvorbe politík.

Cieľom seminára je, aby sa účastníci počas troch tréningových víkendov naučili formulovať svoju víziu a ciele, kriticky zhodnotiť informácie, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu, plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty, lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže – teda posilnili vlastné líderské schopnosti.

Účastníci po absolvovaní všetkých troch víkendov dostanú certifikát Youth Pass, platný v celej Európskej únii, budú mať možnosť zapojiť sa do rôznych projektov a dlhodobo spolupracovať s Radou mládeže Slovenska
Jednotlivé témy víkendových školení na seba nadväzujú, preto je nevyhnutné, aby sa záujemci zúčastnili všetkých troch školení.
Kedy?

Kedy?
1. víkend: 17. februára 2017 (piatok od 17:00) – 19. februára 2017 (nedeľa do 13:00)
2. víkend: od 24. do 26. februára 2017
3. víkend: od 3. do 5. marca 2017

Kde?
v Martine

Ako a dokedy sa prihlásiť?
Seminár je určený pre aktívnych mladých ludí od 16 – 26 rokov, ktorí ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v svojom okolí.
Ak ste to práve vy, pošlite životopis a krátky motivačný list na email: petrikovicova@mladez.sk do 31. januára 2017.

Úspešní uchádzači budú informovaní emailom.

Po skončení seminára budete vedieť:

 • formulovať svoju víziu a ciele,
 • prostredníctvom rôznych aktivít zlepšovať sebareflexiu, rozvíjať schopnosti v oblasti vedenia a riadenia tímu,
 • kriticky posúdiť a vyhodnocovať informácie, tvoriť si na veci vlastný názor,
 • lepšie sa orientovať vo výkone občianskych práv a ovplyvňovať politiku mládeže,
 • ovládať argumentačné techniky,
 • narábať s médiami, interpretovať mediálne obsahy a aktívne ich vytvárať,
 • plánovať, realizovať a riadiť jednoduché projekty,
 • orientovať sa v slovenskej aj EÚ legislatíve dotýkajúcej sa problematiky mládeže a práce s mládežou
 • odpovedať na otázky Aký líder chcem byť? Čím vediem ľudí a ako ma vlastne ostatní vnímajú?”,

Úspešní účastníci budú mať po ukončení seminára možnosť:

 • • spolupracovať v rámci aktivít Štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktorý je organizovaný Európskou komisiou,
 • • podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa politiky mládeže,
 • • pôsobiť ako mladý pozorovateľ v Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku,
 • • podieľať sa na tvorbe budúcich vzdelávacích projektov Rady mládeže Slovenska.

Viac o evente: http://mladez.sk/2017/01/18/prihlas-sa-na-seminar-pre-mladych-lidrov/.

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme