Ako darovať 2%: Návod pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ

Päť jednoduchých krokov vďaka ktorým, venujete časť svojich daní na dobrú vec.

PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE  na stiahnutie TU

1. Do 15.02.2022 (dá sa aj neskôr) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Ak nedostanete konkrétny formulár od zamestnávateľa, príklad žiadosti na stiahnutie je TU.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, príklad TU.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie (ak nie, vystaví vám ho príslušná organizácia), môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. TU nájdete interaktívne predvyplnené Vyhlásenies našimi DofE údajmi a zvyšné údaje o vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať.

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.
Súbor následne stiahnite a vytlačte.

Ak by ste využili vaše tlačivo, tu sú naše údaje, ktoré uvádzate:

IČO: 42418232  (zarovnáva sa vpravo)
Právna forma: občianske združenie
Názov prijímateľa: The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.
Sídlo: Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo poštou do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.
 

NÁVOD AKO DAROVAŤ DOFE 2%

Fyzické osoby, ktorým podáva daňové priznanie zamestnávateľ
Fyzické osoby, ktoré si podávajú priznanie samy (Typ A a B)
Právnické osoby