Význam programu

Prínosy a úspechy programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award) sú už od jeho založenia v roku 1956 dôkladne sledované.

Vďaka tomu disponujeme prehľadom prínosov programu i štatistikami, ktoré sú priebežne aktualizované na základe nových informácií a výskumu. Potvrdzuje sa v nich, že program má celosvetový vplyv a že je obohacujúci nielen pre mladých ľudí, ale aj pre organizácie a dobrovoľníkov, ktorí im pri plnení programu poskytujú svoju podporu.

Tento program môže do svojej ponuky zaradiť akákoľvek škola či organizácia pracujúca s mládežou od 14 do 24 rokov, bez ohľadu na sociálne či ekonomické pozadie mladých ľudí s ktorými pracuje. Program stojí na prepracovanej metodológii, založenej na princípoch zážitkovej pedagogiky, a zároveň je dostatočne flexibilný, aby sa prispôsobil možnostiam každého regiónu, organizácie i mladého človeka.

Prínosy programu pre mladých ľudí

 • Rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce
 • Rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov
 • Možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečoho pozitívneho a konštruktívneho
 • Príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba
 • Zvýšenie sebadôvery a sebavedomia
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých
 • Rozvoj schopnosti pracovať v skupine
 • Rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý
 • Vytvorenie si aktívneho postoja ku svetu okolo seba
 • Nájdenie nových záujmov, priateľov a príležitostí
 • Spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho slávnostného predania

Výsledky výskumov ukázali, že účasť v programe vďaka týmto prínosom prispieva k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich zamestnateľnosť, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a tiež hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho správania. 

Prínosy programu pre zapojených mentorov a organizácie

 • Príležitosť podpory osobnostného rozvoja mladých ľudí pomocou rokmi osvedčeného a celosvetovo zavedeného programu s merateľnými výsledkami a medzinárodnou prestížou
 • Účinný nástroj pre individuálnu prácu s mladými ľuďmi od 14 rokov do 24 rokov
 • Spojenie s prestížnou medzinárodnou značkou - zviditeľnenie na slovenskom webe programu, status miestneho centra programu potvrdený prestížnym certifikátom
 • Možnosť v programe využiť činnosti, ktoré organizácia alebo škola s mladými ľuďmi už v nejakej forme vedie
 • Možnosť ponúknuť mladým ľuďom vzdelávacie ciele, ktoré vychádzajú z ich vlastných záujmov a na ktorých plánovaní sa sami podieľajú
 • Možnosť produktívne organizovať voľný čas mladých ľudí a podporovať ich osobnú a spoločenskú zodpovednosť
 • Možnosť zdieľať s účastníkmi uspokojenie z dosiahnutých výsledkov 
 • Príležitosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne schopnosti
 • Možnosť vytvorenia skupiny aktívnych učiteľov/dobrovoľníkov na organizácií a následné prepojenie s podobne zmýšľajúcou komunitou zapojenou do DofE na Slovensku a v zahraničí
 • Možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími organizáciami a školami
 • Možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch programu

Štatistiky programu

 • Program je v súčasnosti dostupný vo viac než 140 krajinách sveta
 • Od založenia programu v roku 1956 sa ho zúčastnili milióny mladých ľudí
 • Len počas roku 2014 sa do programu zapojilo viac než 1 milión 135 tisíc mladých ľudí
 • Každý deň sa do programu zapája priemerne 1205 nových účastníkov
 • Program úspešne dokončí priemerne 548 účastníkov každý deň
 • V roku 2011 účastníci programu prispeli dobrovoľnou prácou v dĺžke viac ako 3,9 miliónov hodín k rozvoju miestnych komunít po celom svete
 • Na poskytovaní programu sa momentálne podieľa viac ako 200 tisíc dobrovoľníkov

Výskum

Vplyv programu DofE je priebežne monitorovaný, jeho pozitívne dopady na mládež potvrdzujú mnohé výskumy. Program prispieva hlavne k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich atraktivitu na trhu práce, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho chovania.

Viac sa môžete dočítať v priloženom dokumente v anglickom jazyku.

Measuring the Award's Impact (PDF)

Ďalšie zdroje môžete nájsť na stránke britskej Národnej kancelárie programu DofE

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme